top of page
  • Jeremiah

The Pomor of Serb POWs and Civilians in Austro-Hungarian camps during WWI 1914-1918, LITERATURE

Updated: Dec 4, 2022


Архив Војске Србије (1915). Војска Краљевине Србије, Кутија 12, Фасцикла 2, док бр. 22. Српски заробљеници у логору Хајнрихсгрин (1–28).


Архив Војске Србије (1916). Пописник бр. 5, К–400А, Ф–3, док. бр. 1–11. Број заточеника по логорима за 1916. годину.


Архив Југославије (1921а). Војна гробља, Фонд 63, Фасцикла 231. Ситуациона скица гробља заробљеника логора у Јиндриховицама. Праг, 1921.


Архив Југославије (1921б). Војна гробља, Фонд 63, Фасцикла 231. Ситуациона скица гробља заробљеника логора у Броумову. Праг, 1921.


Архив Југославије (1926). Војна гробља, Фонд 63, Фасцикла 231. Оверен купопродајни уговор са власником земљишта. Краслице, 1926.


Архив Србије (1914–1918 а). РГ II/1. Посмртнице српских страдалника у логору Болдогасоњ (део).


Архив Србије (1914–1918 б). РГ VI/1. Регистар српских војника и цивила који су умрли за време Првог светског рата у логорима на подручју Мађарске (део).


Архив Србије (1921). РГ VIII/1. Списак помрлих интернираних и заробљених Срба сахрањених у арадском „долњем гробљу”. У Араду 12 (25). маја 1921. год. сачинио јереј Урош Ковинчић, администратор парохије арадске.


Архив Србије (1914–1918 в). РГ XII/5. Подаци о умрлим ратницима Краљевине Југославије сахрањеним у Чехословачкој републици а прикупљени по решењу Одбора за извршење закона о народном признању заслужним за Отаџбину…


Видовић, Ж. (2013). Логораши су последња српска национална елита. Београд: Интервју Наташе Јовановић за Печат, 15. март 2013. године.


Ђуковић, И. (2002). Нађмеђер: Аустроугарски логор за Србе. Београд: Сигнатуре. 416 с.


Митровић, А., Ивић, П., Живковић, Д., Палавестра, П., Медаковић, Д., Самарџић, Р. Тешић, В. (1994). Историја српског народа од Берлинског конгреса до уједињења 1978–1918. књ. 6, том 2. (друго издање). Београд: Српска књижевна задруга.


Кривокапић, Д. (1976). Сећања из Нежидерског лагера 1914–1918. године и белешке са присилног рада у лагерима Бора 1943. године. Матарушка бања: Душан С. Кривокапић (самоиздат).


Опачић, П. (1994). Политика геноцида Аустроугарске против Срба у првом светском рату. Војноисторијски гласник, 1–2, 47–78.


Панић, Б., Жарков, С., Кристеа, М., Качора, А. (1994). Арадска тврђава – Аустроугарски логор за истребљивање Срба 1914–1918. Темишвар: Демократски савез Срба и Карашевака у Румунији.


Паравац, Д. (1990). Добојски логор (Хроника о аустроугарском логору интернираца у Добоју 1915–1917. године). Добој: РО „Глас комуна” и Радио-Добој.


Рајс, А. (1919). Извештај поднет господину председнику Министарског савета Краљевине Србије од стране Р. А. Рајса, доктора наука, професора на Универзитету у Лозани (Швајцарска), од 1. 3. 1919. године. У: Бојковић, С., Пршић, М. (2000). Страдање српског народа у Србији 1914–1918 – Документа –. Београд: Историјски музеј Србије.


Речник МС (1967–1976). Речник српскохрватског књижевног језика. Нови Сад: Матица српска – Матица хрватска, књ. 1–3, Матица српска, књ. 4–6.


Николић Расински, М. К. (1919). Нежидерска епопеја, први део. Нови Сад: Издање књижарнице Светозара Ф. Огњановића.


Сектор за БИЗ (2009). Каталог српских војних меморијала и места страдања изван државне територије Републике Србије. Београд: Република Србија, Министарство рада и социјалне политике, Сектор за борачку и инвалидску заштиту.


Соколовић, М. (1986). Зејтинлик српско војничко гробље. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе. 180 с.


Стојанчевић, В. (1989). Цивилни интернирци у логорима Аустроугарске и Бугарске у време Првог светског рата. Стварање југословенске државе 1918. године. Београд: Научна књига, стр. 403–407.


Стојиљковић, Д. (1995). Плава Дунавска гробница Маутхаузен 1914–1918. 1938–1945. Београд: Секција концентрационог логора Маутхаузен.


Тешић, Љ. (2002). Шпијунирање српских писама (фељтон). Београд: „Глас јавности”, 31. јануар 2002.


Топаловић, Ж. (1918). За наше заробљенике. Крф. [link to English translation]


Ћоровић, В. (1920, 1996). Црна књига. Патње Срба Босне и Херцеговине за време светског рата 1914–1918. године. Београд: Удружење ратних добровољаца 1912–1918. године, њихових потомака и поштовалаца Београд – подружница Требиње.


Црвчанин, М. (1932). Албум фотографија. Архив Србије 15/63.


Berenanová, R., Bružeňnák, V. (2012). Ozvěny Velké války – zajatecký tábor Jindřichovice

1915–1918. Sokolov: Museum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje.


Floiger, M., Gober, K. H., Guber, O., Huber, H. & Naray, J. (2011). Die Geschichte des Burgenlandes. Österreich Journal, 100, 81–90.


Gusenbauer, E. (1977). Auf den Spuren einer vergessenen Zeit. Das in Kriegsgefangenenlager Mauthausen 1914 bis 1918. Oberösterreichische Heimatblätter, 51. Jahrgang, Heft ½, Herausgegeben vom Institut für Volkskultur, 13–23.


Hurch, B., Niklas Bender, N.& Müllner, A. (2006). Leo Spitzers Briefe an Hugo Schuchardt.

Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. 436 p.


ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

Стојичић, Ђ., Ђуковић, И. (1996). Маузолеј српских заробљеника и интернираца из Првог светског рата Јиндриховице (Jindřichovice) Срез Соколов, Чешка Република. Праг: Амбасада Савезне Републике Југославије. Српско војничко гробље у Јиндриховицама http://www.secanje.nl/sr/srpskagroblja/jindrihovice/

59 views0 comments
bottom of page